Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for Kasım 2012


SUBHANALLAHİ VE BİHAMDİHİ ADEDE HALKIHİ VE RIDA NEFSİHİ VE ZİNETE ARŞIHİ VE MİDADE KELİMATİHİ”

(ALLAH ‘ı mahlukatı sayısınca, nefsinin rızasınca, arşının ağırlığınca, kelimelerinin adedince tesbih ederim)

Evet kardeşlerim sizler de bu fazileti zikirleri okumaya devam etmelisiniz.Her gün bu dört kelimelik zikri (duayı) üç kere okumayı kendimize vazife edinmeliyiz.

Reklamlar

Read Full Post »


“Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ‘ ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil’havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek.”

DUANIN manası

“Allahım! Bizim Efendimiz Muhammed’e (sav) kusursuz bir salât ve rahmet, mükemmel bir selâm ve selâmet vermeni diliyoruz. O Peygamber ki, onun hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar ve belalar onun hürmetine açılıp dağılır, hacet ve ihtiyaçlar onun hürmetine yerine getirilir. Maksatlara O’nun hürmetine ulaşılır, güzel sonuçlar O’nun hürmetine elde edilir. O’nun şerefli yüzü hürmetine bulutlardaki yağmur istenilir, Allah’ım, onun ehl-i beytine, ashabına da her göz kırpacak kadar zamanda (her an, saniye) her nefes alacak zamanda sana malum olan varlıklar sayısınca salât et.”
Duayı arapça olarak okumanızı tavsiye ederiz.

 

Read Full Post »


HASTALAR İÇİN ŞİFA DUÂLARI

(Üçer defa okumalı)

1-(Bismillâhi erkîke min külli şey’in yü’zîke ve min şerri külli nefsin ev aynin hâsidin Allâhü yeşfike).

Manası: “Seni rahatsız eden herşeyin şerrinden Allah adıyla sığınırım. Her nefsin kötülüğünden, her hasetçi gözün şerrinden sana ancak Allah şifa verir (veya versin).” demekdir.

2-(Bismillâhi erkîke min külli şey’in v-Allâhü yeşfîke min dâin fike min şerr’in-neffasâti fi-l-ukadi ve min şerri hâsidin izâ hased).

Manası: “Allah adıyla her şeyin şerrinden senin namına sığınırım. Allah sende olan her hastalığa şifa versin. Düğümlere üfleyen sihirbazların, haset ettiği vakit hasetçinin şerrinden de Allah seni korusun.” demekdir.

3-(Bismillâhi eûzü bi ızzetillâhi ve kudretihî min şerri mâ ecidü ve ühâzirü).

Manası: “Allah adıyla… hissettiğim ve çekindiğim şeylerin şerrinden Allanın izzet ve kudretine sığınırım.” demekdir.

4-(Allâhümme Rabbe’n-nâsi ezhib’il-be’se; işfî en- te’ş-şâfî lâ şifâe illâ şifâeke şifâen lâ yuğâdirü sakamen).

Manası: “Allahım! Ey insanların Rabbi! Sıkıntıyı gider. Şifa ver. Zira sen şifa verensin. Senin verdiğin şifadan başka şifa yoktur. Senin şifan hastalık bırakmaz.” demekdir.

Read Full Post »


 SALÂT-Ü MÜNCİYE

(Allâhümme salli alâ seyyidinâ Mııhammedin salâten tüncînâ bihâ min cemî-il ehvâlî ve’l-âfât ve takdî lenâ bihâ cemî-al hâcâti ve tutahhirünâ bihâ mîn cemî’is seyyiât ve terfe’unâ bihâ a’led-derecâti ve tübelliğûnâ bihâ aksa’l gâyât min cemî-il hayrâti fil-hayâti ve ba’del memâti.)

Manası: “Allahım! Efendimiz Muhammed (S.A.S.)’e salât (selamet) eyle ki, o salâtla bizi bütün korku ve musibetlerden kurtarır, onunla bütün ihtiyaçlarımızı giderir, o sayede bizi bütün günahlardan temizler, bizi en yüce makamlara vardırır, dünyada ve öldükden sonra hayırlı olan en uzak hedeflere ulaştırırsın.” demekdir.

Read Full Post »


MesajTarih: Prş Ekm 04, 2012 8:59 pm    Mesaj konusu: İSTİĞFAR DUASI Alıntıyla Cevap Gönder

Hadis-i şerifte, “Her namazdan sonra, üç kere ‘Estagfîrullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh’ (57) okuyanın bütün günahları affolur” buyuruldu.

Hadis-i şerifte, “İstigfâra devam edeni, çok okuyanı, Allahü teâlâ, derdlerden, sıkıntılardan kurtarır. Onu, hiç ummadığı yerden rızıklandırır” buyuruldu.

Derdlerin, belâların gitmesi için, istigfâr okumak çok faydalıdır.

İstigfârlardan meşhûr olanı, Peygamberimizin bildirdiği, “Estagfirullahellezî lâ ilâhe illâ hüverrahmanirrahîm el-hayy-ül-kayyûmüllezî la-yemûtü ve etûbü ileyh Rabbigfir lî” (6) istigfarıdır.

Bu istigfarı yirmibeş kere okursa, odasında, âilesinde, evinde ve şehrinde hiç kaza, belâ olmaz. Bunu her sabah ve akşam okumalıdır. Âlimlerin çoğu, talebelerine ve evlatlarına bunu okumalarını tavsiye etmişlerdir. Çok faydasını görmüşlerdir.

Günde en az yüz defa, Estagfirullâhel’azîm… söylemek çok faydalıdır.

Her zaman ve her yerde ve namazlardan sonra ve yatarken, manâlarını düşünerek, çok “Estagfirullah min külli mâ kerihallah” veyâ kısaca “Estagfirullah” demelidir.

Read Full Post »


Bu dua hakkında sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: ‘Her kim ki,sabahladıgı ve akşamladıgı zaman, bu duayı okursa o kulunu memnun etmek Allah’ın üzerine bir haktır !
Evet bu kısacık duayı okumaya devam etmelidir.Allah’ın rızasına ermeye gayret etmelidir.

Radıytübillahi Rabben,ve bil’islamı diynen,ve bi’Muhammedin sallallahü Teala aleyhi ve selleme Nebiyyen.

Read Full Post »


Kısa Ve Öz Olarak Değerli Kardeşlerim Aşure Günü Oruç tutmanın fazileti büyük olup

 • Aşure gününde olan olaylar..
 • Yerlerin ve göklerin yaratılması, Aşure günü olmuştur.
 • · Hz. Âdem’in tövbesinin kabûl edilmiştir.
 • · Hz. Nuh(a.s)’ın gemisi Cudi Dağının üzerine demirlemiştir.
 • · Hz. Yûnus(a.s)’ın balığın karnından çıkması,
 • · Hz. İbrahim (a.s.)’in dünyaya gelmesi ve ateşten kurtulması
 • · Hz. İdris(a.s)’in göğe çıkarılması,
 • · Hz. Süleyman (a.s.)’a saltanat verilmesi,
 • · Hz. Yakub(a.s)’ın oğlu Hz. Yusuf(a.s)’a kavuşması, gözlerinin görmeye başlaması, Hz. Yusuf’un kuyudan çıkması
 • · Hz. Eyyûb(a.s)’ın hastalıktan kurtulması,
 • · Hz. Musa(a.s)’ın Kızıldeniz’i geçmesi ve Firavun ordusu ile birlikte helak olması,
 • · Hz. İsâ(a.s)’ın doğumu ve ölümden kurtulup, diri olarak göğe çıkarılması Aşure günü oldu.
 • · Hz. Musa (a.s)’nın Firavun’un şerrinden kurtulması
 • · Hz. Hüseyin (Radıyallahu Anh)’in şehid edilmesi
 • · Kıyâmetin kopması da Aşûre günü olacaktır.
 • · Hz. Aişe (Radıyallahu Anhu) belirttiğine göre, Kabe’nin örtüsü daha önceleri Aşure gününde değiştirilirdi.

Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur. (Hadis-i Şerif )
Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur. (Hadis-i Şerif )
Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir. (Hadis-i Şerif)

 • Kılınması Çok Büyük Sevap Olan Bu Aydaki Namaz
 • Muharrem ayı Hicri Senenin Birinci Ayıdır.Bu Ayın ilk gecesi Akşam İle yatsı arasında Allahu tealanın Rızası için 2 rekat namaz kılınır.
 • Namaza Şöyle Niyet edilir.
 • Ya Rabbi Bizi Yetiştirmiş oldugun bu seneyi Hakkımızda Mübarek kılman affı ilahine feyzi ilahine mazhar kılman dünyevi ve uhrevi saadetlere nail eylemen için.Allahu ekber..
 • Her 2 rekatta 7 Fatihayı Şerif 7 Ayetel Kürsi 7 ihlası Şerif Okunur.
 • Namazdan sonra 11 defa
 • Laileha illallahu Vahdehu La Şelikeleh..Lehül Mülkü Velehül Hamdü yuhyi Ve Yumiyt Vehüve Hayyun La Yemud..Biyedihil Hayr Vehüve ala kulli şeyin kadir.
 • 11 İstiğfari Şerif 11 salavati şerif yapılıp dua yapılır.

Read Full Post »

%d blogcu bunu beğendi: